Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZYPATRZYĆ SIĘ, PRZYPATRZEĆ SIĘ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   przypatrzył się
lm mos 3. os.   przypatrzeli się
czas przyszły prosty
lm 1. os.   przypatrzemy się
  przypatrzymy się ||   przypatrzym się
imiesłów uprzedni
  przypatrzywszy się
Znaczenia
»obejrzeć kogo, co dokładnie, uważnie przyjrzeć się komu, czemu«
Rekcja: komu czemu

  • ~ Nie możem tego lepiey poszlákowáć/ iáko kiedy się iego rozumom wydwornym przypátrzymy. SkarMes 29.
  • ~ BO kiedy się przypátrzym/ práwu/ porządku y postánowieniu cudzych naciy/ y kráiow: tedy z nich zrozumiawszy/ przyznamy/ iż Tátárzynowi szábel/ pułhakow y łukow/ nośić się w Páństwienie godźi. CzyżAlf 41.
  • ~ ...tymby Trybunały Niepotrzebnie obleciec aby co sie tam Prawuią przypatrzeli IeyMsci... OpalKSat k. 74.
  • – Kładę [...] Taką admonitią że by kozdy z szkoł wyszedszy Starał się o to pilno aby się rzeczom przysłuchał y przypatrzył na Seymach. PasPam 201.
  • – Nie damy za to nić choc tey wdowie przypatrzemy się. PasPam 221v.
  • ~ Kochowskiego nie inszą Intencyą natę Inwitował [król] Woynę tylko że by przypatrzył się y umiał Condigne opisac zwycięstwo. PasPam 259v.
Przenośnie
  • Przypatrzywszy się in parte iego skromnym y poczciwym obyczaiom [...] konkludować bespiecznie mogę że to iest niewinna potwarz.PasPam 141