Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*WÓR

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1616
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B. uż. nżyw.   wór
Znaczenia
»wielki worek«
  • – Posławszy do Niewodu to przyniosł chłop ryb wor az się pod nim zgiąn. PasPam 64v.
  • – Rybak [...] pobił potłukł [ryby] y w wor potkał. PasPam 200v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Dobrze mowią przy dworze/ nie kupią kotá we worze. RysProv II, 10.
  • Nie nasyci głodnego pełen wór pieniędzy, Jeśli chleba nie kupi [...]. PotFrasz4Kuk I 419.
  • Chłopá łákomego/ Woru dziuráwego/ Gościa bez-wstydnego. Nigdy nie nászycisz. ŻabPol C1.