Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UGROZIĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI (hasło kanoniczne), T, L (XVI), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
Kn, SJP

Formy gramatyczne
ugrozić  
lp n 3. os. ugroziło  
lm nmos 3. os. ugroziły  
lp 1. os. ugrożę  
2. os. ugrozisz  
3. os. ugrozi  
lm 1. os. ugroziemy  
Znaczenia
»przerazić, zastraszyć kogoś; wymusić coś poprzez zastraszenie«
Rekcja: komu; kogo; kim

  • – BABA. Zieś diábłá páskudnico/ co mnie tym ugrozisz/ Iuż mnie ty tego Roku naymniey niezászkodzisz. NędzBied 8 nlb.
  • – Bo cóż nam - proszę - morze ugroziło, Choć nas igrzyskiem swoim zatrwożyło? Przestało prędko szaleć i swe szańce Gładko zrównały popędliwe tańce. A my powodem Panny Oblubieńca Nie zbłądziliśmy z prostego gościeńca. BorzNaw 63.
  • ~ Tam e contra [przeciw temu] dawano tak że rationes [argumenty] że tym zwiąskiem tak wiele ugroziemy iako nic, kiedy puydziemy w pracą że nie będzie dbała Rzpta o to y nie obmysli zasług kiedy miec będzie zaszczyt. etc. PasPam 116.
  • – Tákie postráchy, y tak srogie siły Durnia takiego nic nie Vgroziły: Owszęm Oycowie krotko powiedzieli Ze do niczego, przystąpić niechcieli, Gdyz y Noc sama, ktora w sobie zdrády Knuie, nieradzi zadney czynić rády. OblJasGór 11v.
  • – Ugrozić, F. ugrożę. abschrecken; Schrecken, Furcht einjagen. épouvanter, mettre en épouvante. § nienawiść nie ugrozi nami. T III 2397.
  • ~ Ugrozić, F. ugrożę. abschrecken; Schrecken, Furcht einjagen. épouvanter, mettre en épouvante. § nienawiść nie ugrozi nami. T III 2397.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Vgrozisz mi/ abo/ mu. Vczynisz mi. Zaymiesz mi káczki ná błocie. KnAd 1199.