Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ASPIRACJA

rzecz.
ż
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
N.   aspiracją
liczba mnoga
N.   aspiracjami
Etymologia
łac. aspiratio
Znaczenia
1. »przydech w wymawianiu głoski«
  • – Tchnienie. [...] 2) H francuskie aspiracyą albo letkim tchnieniem się wymawia. T III 2301-2302.
2.  przen.  »westchnienie; wzruszenie«
  • – W. KORONATOR ná Tronie pieknie ádornowánym korony lokował, y támże od Przewielebnego Xiędza Przeora Lwowskiego konwentu Generalnego zakonu Káznodźieyskiego imieniem cáłego zakonu, należytą był przywitány perorą, ná co wzáiemnie I W. KORONATOR poważnym odpowiedźiawszy stylem, z tamtad ingres swoy prozequował do Bázyliki; ná ktorey progi iák prętko wstąpił, ták zaraz wdzięcznemi wokálistow głosámi, okrzykiem trąb y orgánu rezonáncyą, niemniey słodkim Ambrozego Swiętego hymnem: Te Deum laudamus mile był przywitany, wszedszy w Swiatnicę Páńską, poklęknął przed Cudownym Obrazem N. MARYI Pánny, y z wielkiemi pokornego sercá áspirácyámi, solenne Májestatowi Boskiemu konsekrował wotá. RelKor Bv.