Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KROPLA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   kropla
D.   krople
B.   kroplę
Znaczenia
»odrobina płynu«
  • – Odday wroc ubogim Ludziom krwawą pracą zabraną od gęby sztukę chleba y ostatnią prawie kroplę wyssaney krwie. PasPam 139v.
  • – Za Nayswiętszy Maiestat y Matki iego wylana kropla krwie bynaycięszcze wszystkie obmyie grzechy y Wieczną bez Wątpienia W Niebie zgotuie koronę. PasPam 58.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • GOUTTE [...] PODOBNI do siebie iák dwie krople wody iedna z drugą. DanKolaDyk II, 93.