Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*WZBUDZIĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 2. os.   wzbudziłeś
czas przyszły prosty
lp 3. os.   wzbudzi
Znaczenia
 przen.  »powołać kogo do życia, stworzyć«
Rekcja: kogo

  • W zbudziłes Turkow z Morskich rozboynikow z gusnego [!] gminu wielkich woięnnikow. PasPam 109v.
  • – Na zaszczyt takiego Bog wzbudzi kawalera za ktorego Głową Utrapiona in Utramque aurem moze się przesypiac Oyczyzna. PasPam 204v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • żal w kimś wzbudzić (sz. zm.):
    • – Prawiem się w łzy rozpuściła, zaczym i w nim [w mężu] żal wzbudziła. StanTrans 182.
    • – [Stanisław Małachowski, wojewoda kaliski] A iak wiele w Oyczyznie z conciliował sobie cnotami miłości, tak wielkie wzbudził po smierci swoiey w sercach ludzkich żale. OtwFDzieje 21.