Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BEATYFIKOWAĆ

czas. ndk
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil


Najwcześniejsze poświadczenie: 1737
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   beatyfikuje
czas przeszły
lp m 3. os.   beatyfikował
Znaczenia
 relig.  »zaliczać w poczet błogosławionych«
  • Beatyfikował także Ociec swięty B. Jozefa de Leonissa Kapucyna. MerkHist 1087.
  • – PAPIEZ de Jure SWIĘTYCH BEATYFIKUIE, KANONIZUIE. ChmielAteny II 140.
Podhasła

BEATYFIKOWANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp M. m   beatyfikowany
ż   beatyfikowana
D. ż   beatyfikowanej
Najwcześniejsze poświadczenie:
1738
Znaczenia
 relig.  »uznany za błogosławionego«
  • – ... Jozef [Kocieński] Kanonik Przemysłki y Kamieniecki, Deputat na Trybunał koronny 1728. wydał Kazanie pod tytułem Jasne niebo o B. Łucyi Zakonu S. Dominika nowo beatifikowaney, in folio w Lublinie 1729... NiesKor II 552.
  • – Naywiększy tey Bazyliki ornáment S. JAN z Dukli tu w wielkim Ołtarzu w urnie srebrney obieráiący veneratonem, Roku 1484 zmarły, Roku 1733 od Klemensa XII. Beatyfikowány, Miasta Lwowa, Kráiiow Ruskich, Patron et murus Aheneus. ChmielAteny II 315.
  • – IOZEFA B. Kalasancyusza Fundatora Piarum Scholarum smierć przypadła na dzień 25. Sierpnia Roku 1648. lat maiącego 92, Był Hiszpan natione, Kanonik, leży w Rzymie, beatyfikowany od Benedykta XIV. Roku 1748. ChmielAteny III 160.
  • – KATARZYNY B. de Ricciis (tak się Fámiliá zwáłá w Florencyi) Zákonu Káznodźieyskiego 13. Lutego. Lát 48. miesá nie iadłá, w Męce Páńskiey záwsze z płáczem zánurzoná: Pierścieniem od Chrystusá záślubioná, bliznámi obdárzoná. Umárłá Roku 1590. Leży w mieście Pratum w Xięstwie Florenckim od Klemensá XII. beátyfikowáná. ChmielAteny III 170.