Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BIERNIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L (XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   biernia
D.   bierni
N.   biernią
liczba mnoga
B.   biernie
Znaczenia
»danina, podatek«
  • – Uniwersały poborowe wydrukowano i z nich egzekucyją starostom przeciw tym, którzy by go wydawać nie chcieli, czynić rozskazano, którym sposobem snadnie by na nas, naród wolny, każdoroczną biernią wciągnąć i nas wiecznemi trybutarzmi [!] uczynić możono. AktaPozn I/1 376.
  • – Kędyż on Osman/ ktory ná to był ták rok przyszedł ná granice Polskie/ y rozwiodł się był Obozámi swoimi od rzeki Prutu/ áż do Dniestru; od Zamku Chocimskiego/ áż do Kámieńcá: ná to/ áby dusze krwią Chrystusową odkupione miásto bierni y poboru wybierał/ w Koronie Polskiey/ y w Wielkim Księstwie Litewskim. BirkOboz 34.
  • – Lichwá iest nieiáki Pobor z wielką niespráwiedliwością złączony. Od tey lichwy/ y od tey bierni/ ktora drogie dusze Chrześciánskie miáłá bráć/ vwolniłeś nas Pánie/ zniozszły łákomego człowieká/ ktory iáko piekło potępionymi nie mogł się násycić/ y nigdy nie mowił: Mam dosyć. Nápiszmysz mu ten pierwszy wiersz nagrobku iego: Vstał pobereżnik, vcichłá biernia. BirkOboz 34-35.
  • – A ten się na mdłej napastwiwszy czerni jakby wielkiego dostał Babilonu, nabrawszy niewiast i siermiężnych bierni, bo inakszego nie mógł tam mieć plonu. PotMuzaKarp 17.
  • – Co rok to nowe regestrá Poborcom niektorzy gospodarze náyduią y spisuią: co rok nowe biernie/ szosy/ podátki/ te osęki niezbedne ná ludzką szárpáninę wymyśláią. BirkNiedz 224.