Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BIERZMOWAĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BIERZMOWAĆ SIĘ, BIERMOWAĆ SIĘ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (XVII-XVIII)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  bierzmować się ||   biermować się
czas przeszły
lp m 3. os.   bierzmował się
Znaczenia
1. »przyjmować sakrament → bierzmowania«
  • Bierzmować się, recevoir le Sacrament de la confirmation. KulUszDyk 6.
  • bierzmować się. sich firmeln. recevoirle Sacrament de la Confirmation. T III 46.
2.  przen.  »nazywać się inaczej«
  • – ...wolno wymyśláć y stroie/ Wolno się y ná błazna mądremu biermowáć/ Wolno y bydź nim wiecznie/ wolno dokázowáć/ Káżdemu swego. MorszHRoz C2.
  • – Gdy ten syn ie[go] z ukrainy do Crac przywedrował A[nn]o 1630 jusz bierzmował się Borzyckim, a do ojca swego niebardzo się miał. TrepNekLib 141.
  • – Czerwienski bierzmował się Bartosz chłopski syn Swawolki karczmarza ze wsi Przyborowia... TrepNekLib 62.