Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BICZYSKO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   biczysko
D.   biczyska
Znaczenia
1. »rękojeść bicza«
  • Biczysko/ Manubrium. Kn 26.
  • Biczysko. Manubrium seuticae. Botagotis. SzyrDict 14.
  • Biczysko, le manche d'un fouet. KulUszDyk 6.
2.  ekspr.  »o biczu z niechęcią lub duży bicz«
  • – Toporzysko/ [...] wiélki ábo zły topór/ vt siékierzysko/ nożysko/ etc. quam significationem dictionum in isko desinentium attigimus sub Chłopisko/ sed Toporzysko hoc sensu raro est in usu, vt etc. Biczysko pro magno vel malo flagello. et Ognisko pro igne, et Wiérzysko/ pro segmento ligni à Wiór/ etc. nam sine vituperio vsurpantur. Kn 1146.
  • VERGE [...] Flagellum stagelli. Verber. Bicz woźnicki biczysko. DanKolaDyk II, 574.
Związki frazeologiczne

  • jak z biczyska:
  • »szybko«
    • – A on jak z biczyska: Gdybyś to co ja między udy miała, Dopieroż byś się, panienko, wierciła. MorszAUtwKuk 33.