Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WIELKOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wielkość
D.   wielkości
B.   wielkość
Znaczenia
1. »wielka liczba, wielka ilość czego, mnogość«
  • – On obiecywał sobie iednym za machęm zwoiować nas ufaiąc swego Woyska wielkości. PasPam 106.
  • – Połozył trupem [...] kilka tysięcy dobrey kawaleryiey [...] że bysmy widzieli że Niewielkość ani moc Woyska ale Niebieskie biią. Nieprzyiaciela [moce]. PasPam 264v.
  • – Ten kronnoburk [Kronenborg] Frydericus Daniae Rex [...] mirabiliter fundował zucaiąc w Morską Głąbokość okrutną kamieni Wielkość z ktorych iakoby uczynił fundamenta in profundo. PasPam 70v.
2. »bycie wielkim, znakomitym«
  • – Pompeiusza wielkim nazywali Wielkie mu czyny w Swiecie przyznawali wnet Stał się małym zbył wielkosci oney Na brzegu Nilu w łodce pogrzebiony. PasPam 110.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Bębęn zá gorą ábo w lésié coś wiélkiego/ choć iák cébrzyk wiélkość iego. KnAd 1055.