Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WIEŚ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wieś
D.   wsi
B.   wieś
N.   wsią
Ms.   wsi
liczba mnoga
M.   wsi
D.   wsi
  wsiów
B.   wsi
Ms.   wsiach
Znaczenia
»osiedle zamieszkałe przez rolników: chłopów i szlachtę; mieszkańcy wsi«
 • – Niemiał wszystkiey Substancyiey tylko iednę wies ale 300 pługow zniey orać wychodziło. PasPam 141.
 • – Stanąłęm w Bereniczu [Berezynach]. Wies to iest ale tez nąm nietrzeba było Miasta. PasPam 173.
 • – Uczynił się szelest powsi hałas. PasPam 238.
 • – Y nad wies przychodziło to licho iako bydło. PasPam 54v.
 • – Kazał straznik Wołoszy zpod Chorągwie że by się roziechali po wsiach. PasPam 57.
 • – Pokazałęm im Regestr kommissarski iak wiela pługow na ktorą wies połozył. PasPam 63v.
 • – Rospisalismy tedy gospody wewtorek poiechalismy we wsi we srodę. PasPam 81v.
 • – Lubo wsi gęste y Blisko siebie są ale ich iest y potrzydziesci w Parafiey. PasPam 81v.
 • – Co kolwiek nomine swoiey wsi obiecał wszystko poodwozili. PasPam 82.
 • – Stanęli podewsią na łąkach konie pasli. PasPam 90.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Chłopi ná wsi/ á żacy w szkole odmiánie Przełożonych bárzo rádzi. RysProv II, 5.