Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SZACOWAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
nieosobowy czas przeszły
  szacowano
Etymologia
niem. schätzen
Znaczenia
»określać cenę czego, oceniać«
  • – Łoszko z Poscielą kilka dziesiąt tysięcy Talerow szacowano. PasPam 260v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • lekko szacować (sz. zm.):
    • – Dyogenes bárzo stárych lekko szácował kiedy kożdego stárego mizernym názwał. WojszOr 294-295.
    • – Jać te fraszki szacuję moje bardzo lekko, A prawie ni po czemu [...]. ZimBSiel 138.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Lekko sobié szácuiemy/ czégo dármo dostáiemy. KnAd 94.
Podhasła

SZACOWANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1632
Znaczenia
»oceniony«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Dobrodziéystwo tréfunkiem dáne/ podło bywa szácowáne. KnAd 181.
  • Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.