Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BIESIADNIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   biesiadnik
liczba mnoga
M. uż. osob.   biesiadnicy
D.   biesiadników
Znaczenia
1. »gość, uczestnik biesiady«
 • – Goście/ biesiádnicy. Conuiuium [...] Conuiuae. Kn 204.
 • Biesiádnik/ v. Gość ná biesiedzie/ [et] Goście. Kn 29.
 • – Położyłeś się y sám [o herkulesie kładącym się na stosie]: Y y nie ináczey práwie/ Jáko/ kiedybyś będąc ozdobion wieńcámi/ Leżał biesiádnik/ mędzy winnymi kuflámi. OvOtwWPrzem 356.
 • – Zaraz owi zaproszeni Xiążęta biesiadnicy, wielkim w zbroinych żołnierzy tłumem okrążeni byli. MikSil 238.
 • – Wielu [...] krotofilnych biesiadnikow pustelniczemi Abstemiuszami [stało się]. BystrzInfAstrol 14 nlb..
 • – Bankietnik, biesiadnik. 1) Schmauser, Gast beym Gastmahl. T III 22.
 • Biesiadnik. 1) Schmauser, Schmaus-Gast. [...] 1) un convié; celui qui est prié à un banquet. [...] § 1) biesiadnicy (goście) się pokłocili. T III 46.
2. »gospodarz biesiady przyjmujący gości«
 • – Gospodarz biesiádny/ co sprawuie bánkiet/ vcztę gościom. vide Biesiádnik. Kn 205.
 • Biesiádnik co vcztę spráwuie/ biesiadny ábo bánkietowy rządcá/ Conuiuator [...] Conditor instructorque conuiuii [...] Modiperator [...] Dominus conuiuii [...] Arbiter bibendi [...] Rex mensae [...] Magister bibendi [...] Magister coenae. Kn 29.
 • – Márszáłek weselny/ biesiádny. Symposiarchus [...] Architriclinus. Thaliarchus [...] vide Biesiádnik 2. Kn 390.
 • Biesiádnik/ Convivator, oris g. m. Der die Gastung halt. DasHünDict Ooiiijv.
 • Biesiadnik. [...] 2) Schmaus-Wirth. [...] 2) le maître de festin; l'hôte qui donne festin. T III 46.