Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WPRZÓD

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
  wprzód
Znaczenia
1. »najpierw, wcześniej, naprzód«
  • – Przysiągł tedy wprzod Chochoł a potym kilka roznych kompaniiey. PasPam 121.
  • – A teraz idz WSC Spać anapiy się WSC wprzod. PasPam 162v.
  • – O zasługach zas w zadną niewchodzę kontrowersyią asz w przod od WMM Paniey usłyszę iaką ta moia [...] ochota przyięta będzie w dzięcznocią. PasPam 223.
  • – Kiedy iuz mieli pokryc głowy to pochowali wprzod Xiąszki y chustki. PasPam 56v.
  • – Wolski iako to chłop chciwy żeby to wszędy bydz wprzod rzerze wlezę ia. PasPam 59.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • póko [...] wprzód:
2. »do przodu, przed siebie; na przedzie, na czele«
  • – Zordynowałęm ich tedy tak Semetow [Semenów] 40 y moia Czeladz w przod Strzelcow Moskiewskich Co do wozow 15 po obudwu skrzydłach piechota [...] a Moskwa konna dopiero za nami. PasPam 167.
  • – Popchnie mię na owe kładnki idze [!] ty wprzod. PasPam 88v.