Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BOŻOGROBSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
lp M. m   bożogrobski
ż   bożogrobska
D. m   bożogrobskiego
lm D.   bożogrobskich
Znaczenia
1. »związany z → bożogrobcą«
  • – Tegoz czasu wydarli Saraceni z ręku Ieruzalem dostoyne, pełne wszego wdzięku Bozogrobskich Rycerzow, ktorzy na to byli Fundowani, by grobu Panskiego bronili. DrobOpow 58.
  • – Michał Konarski Kawaler Bożogrobski, y na woynie Inflantskiey, wodz kawaleryi. NiesKor II 574.
Przenośnie
  • Dwór swój tylko ubieżała [żona Radziejowskiego] Bez żadnego rozterku albo krwie rozlania. Radziejowski szturmował, rycerz bożogrobski.OpalŁCoś 283
2. »odnoszący się do grobu Jezusa Chrystusa w Jerozolimie«
  • – Náleży ta Káplica Bożo-Grobská do samych Kátolikow. [w rozdziale: Koscioł Bozego Grobu w Jeruzalem] ChmielAteny II 566.
  • – Wchodząc do Kościoła Bożogrobskiego náprzód się Zwierzchności Tureckiey prezentowáć potrzeba, certum quantum záplacić...[w rozdziale: Koscioł Bozego Grobu w Jeruzalem] ChmielAteny II 569.