Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZECIWKO

przyim.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy gramatyczne
  przeciwko
Znaczenia
1. »naprzeciwko«
 • – Wnocy p. Stárosta Pucki przeciwko bászcie narożniey/ z ktorey nabárziey ná oboz bito kosze postáwił/ y dział 4. burzących zásiádził. BielDiar Bv.
 • – [...] od szańcow gdźie Baterya stoi/ przećiwko wielkiey ruinie muru obalonego/ [podchodził] Ieg[o] M. Pan Stárosta Felinski [...]. OpisSmol A.
 • Securitatem ich obmyśliwszy, kazałem ich do szańcu przeciwko Pilawie przes Neringę odprowadzić, a chorych morzem do Pilawy wysadzić. KoniecSListy 45.
 • – Znowu przeciwko záraz tey Káplice w Murze zá szkłem/ Obraz Pánny Przenaświętszy vźrzysz/ własną Lukaszá málowány ręką. DelicWłos 254.
2. »do, dla, ku«
 • – Záczym tá wieść nie pomáłu woysko y w rozumieniu/ y w szczerośći Hospodárskiey przećiwko Oyczyznie nászey vpewniłá. SzembRelWej A.
 • – Dopiero vsłyszawszy że W. X. M. iesteś tu wielkim Posłem do Porty/ Omnino reuixi, máiąc wielką nádźieię w dawney miłośći y łásce W. X. M. przećiwko mnie/ że się o mię ták stáráć będźiesz/ iákobym ia własney dostąpiwszy wolnośći P. Bogu dźiękowáć/ y W. X. M. pokim żyw acceptum beneficium odsługowáć mogł. BuntCara Bv.
 • – DWA osobliwie sposoby Iásnie Wielmożny Mćiwy Pánie Woiewodo Kiiowski/ widzę ktorymi się miłość w ludźiách przećiwko Oycżyznie pokázuie [...]. DobrociesRel A3.
 • – Tám názáiutrz chcąc pokazáć wdźięczność swoię przećiwko Pánu Bogu y vpokorzenie/ á posłuszeństwo przećiw Stolicy Apostolskiey/ oddáli do nog Oycá świętego chorągiew zacną y wielką [...]. OpisGal A3v-A4.
 • – Niechże to wszytko státecżnie sam dokońca kieruie/ áby Wm. M. Mciwy Pan w chęći swoiey przećiwko Iego Mći/ y Iego Mć, tákże w vsługách y przedśięwźięćiu swoim przećiwko zacnemu Domowi W. M. M. P státecżnie trwał. SpiżAkt A4.
 • – O iedenastey przed południem tego dniá/ Monsieur de Berlize, (ten co zwyczáynie Xiążętá y Posły Cudzoźiemskie ná ten tu Dwor wprowádzą [!]) zá roskazániem Krolestwá Ich Mći/ z Káretámi Krolewskimi w Páłacu Duca Delbef stánął/ ktory też miał roskazánie od Krolestwá Ich Mći/ áby z Synem swym wespoł z conte Harcurt, przećiwko Posłom wyiáchał. WjazdPar av-a2.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • wyjechać przeciwko komuś:
 • »zbliżyć się do kogoś jadąc z przeciwnej strony, podjechać do kogoś«
 • wyjechać przeciwko czemuś:
 • »zbliżyć się do czegoś jadąc z przeciwnej strony, podjechać do czegoś«
  • – Musielismy wyiechac przeciwko Chorągwi, ktora nadchodziła że by ią wprowadzic. PasPam 81v.
Związki frazeologiczne

 • broń podnieść przeciwko komu:
 • »powstać przeciw komu, zaatakować kogo zbrojnie«
  • – Pánowie Dyssydenci [...] wászy brátrzykowie broń podnieśli przeciwko wiernym swoim pánom/ y tytuł rebelliey swoiey wymyślili/ y ná chorągwiách rospisali/ libertas conscientiae. BirkEgz 16.