Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WSPOMNIEĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  wspomnieć
czas przeszły
lp m 1. os.   wspomniałem
3. os.   wspomniał
lm mos 3. os.   wspomnieli
czas przyszły prosty
lp 1. os.   wspomnię ||   wspomnę
3. os.   wspomnie
lm 3. os.   wspomną
tryb rozkazujący
lp 2. os.   wspomni
imiesłów uprzedni
  wspomniawszy
Znaczenia
1. »wrócić myślami do kogo lub czego, co minęło, przypomnieć sobie«
Rekcja: kogo, na co

 • – Mnie te smakowite Pollicitationes zadnego nieczyniły gustu choc były pozorne kiedym sobie naprzysięgę w Spomniał. PasPam 120v.
 • ~ Wspomni WMMPan sobie przed kimes po Sądzie Pana Marszałka rzekł. PasPam 195.
 • – Miło Polakom wspomniec swego Czarnieckiego CHodkiewiczow, Mieleckich. PasPam 274.
 • – Cieszkiesz to na mnie będą [...] peryody Gdy Sobie wspomnę na owe swobody ktorych na tobie iezdząc zazywałem. PasPam 51.
 • – Więc cięszko westchnąc y zapłakac cale, Na cię wspomniawszy moy Dereszu VALE. PasPam 51.
2. »nadmienić o czym lub o kim, napomknąć«
Rekcja: kogo; o kim

 • – Alec iak się kołowanie zaczęło Rozni roznie sądzą ten będzie krolem, ten będzie, a o tym nikt niewspomnie ktorego Sąm Bog przeyrzał. PasPam 230.
 • – Co ktorego ex magnatib[us] wspomną to nie rzeką tylko zdrayca. PasPam 243.
 • ~ Radzą [...] iako mory rąbać a czym rąbac niewspomnieli. PasPam 57.
3. »wziąć pod uwagę, uwzględnić co«
Rekcja: na co

 • Wspomniawszy na Cnotę y pocciwosc y przeciwko Oyczyznie wielkie merita, Xcia Pamieci Hieremiego Wisniowskiego [Wiśniowieckiego] słuszna by rzecz zawdzięczyć to iego posteritati. PasPam 232v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • niech nie wspomnę:
  • Niech nie wspomnię, iáko I.K.Mość pod Iáworowem vsty swemi słucháć mię Woysku, iákoby nie Hetmáná ále zdraycę iákiego, zákazał, iáko chcącego mię wedle powinności przyśdź do boku swego, práwie prohibuit. LubJMan 49.
Podhasła

*WSPOMNIONY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. m   wspomniony
ż   wspomniona
D. m   wspomnionego
B. m   wspomniony
ż   wspomnioną
N. m   wspomnionym
lm M. nmos   wspomnione
D.   wspomnionych
Ms.   wspomnionych
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»taki, o którym zostało już powiedziane«
 • – Przypuszcza. Do tego Przeproszenia y Urodzonego Ierzego Lubomirskiego [...] ktorego wspomniona Amnestyia okrywa. PasPam 209v.