Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BLADO

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (?)

Formy gramatyczne
blado  
Znaczenia
1. »o barwie mającej słabą intensywność, jasno, białawo, żółtawo«
  • – Mylą się ktorzy rozumieią y twierdzą Wilup Dzięcielnice bydź osobliwym zielem. Tákże ci ktorzy go kwiátem Dzięcieliny vdáią/ á kwiátem zielonym bydź go mienią/ gdyż áni korzenia żadnego niema skądby wyrastał áni kwiátu zielonego/ ieno niekiedy biały/ niekiedy bládo bronatny/ ábo blado pobronatniáły. SyrZiel 505.
  • – Ieśli záś [...] kropkámi krew kápie/ ábo z ostrością/ ábo z białością/ y serwatczáno ábo bládo/ krwie máło znáć śmierdząco y cienko [...] uznasz/ k temu ieśli iáka zwierzchnia przyczyná stáłá się. CiachPrzyp E2.
  • – Odległe á nowo odkryte Indie/ Ameriki/ Iáponie/ dla hándlow/ y dla bladobłyszczącego się złotá [...] náwiedzáią. KalCuda 13-14.
  • – Wody stoku [...] ktore były przedtym niezwyczaynie zimne, uczynili ciepłymi, podpaliwszy ie z spodku kliiem ziemnym, we czczych żełach ziemie się kurzącym, y siárką bládogoráiącą. OvOtwWPrzem 500.
2. »mało wyraźnie, lekko, słabo«
  • – Naprzod zielone [liście łobody]/ potym bládożołcieie/ á ku stárości czerwienieie/ podczas też żółcieie. SyrZiel 1105.
  • – Żołcieię bládo iásno/ v. Płowiéię. Kn 1445.
  • – Łatwo zaś wąglem ábo ołowkiem iákim wyrázniey sobie określisz to, co wąglik blado był naznaczył przez szpilkowe przepchnienia. SekrWyj 35.