Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BLADOZIELONAWY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
lp M. m bladozielonawy  
n bladozielonawe  
D. ż bladozielonawej  
Znaczenia
»mający barwę bardzo jasnozieloną, zielonkawą«
  • – [Korzeń mistrzownika jest] Zwierzchu czarny/ álbo ciemno popieláty: we wnątrz bládo zielonáwy [...]. SyrZiel 114.
  • – Trzebulá [..] Liścia pietrusczánégo [...] podczás bládozielonáwé podczás żółtáwe/ niekiedy też rumienáwe. SyrZiel 1193-1194.
  • – Druga [ciemierzyca czarna] [...] Kwiátu piérwszey podobnemu/ bládo zielonáwéy bárwy/ z piąci listków złożonego. SyrZiel 1468.