Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BLADOŻÓŁTY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SW

Formy gramatyczne
lp M. m   bladożółty
D. m   bladożółtego
n   bladożółtego
lm M. nmos   bladożółte
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Kwiátu bládożołtego/ mszystego [są języczki siwe 3.]. SyrZiel 1300.
  • – Ná wierzchu tych [rózg kuklika] kwiatki bládożołte/ z piąci listeczkow złożone/ mnieysze niżli [!] ogrodnych Gwoździkow kwiát. SyrZiel 267.
  • – Ten [kobyli kopr] się troiáki náyduie: Pierwszy korzenia prostego/ długiego y rownego/ zwierzchu popielátego/ wewnątrz bladożołtego [...]. SyrZiel 397.
  • – [Bernardynek] Ná wierzchu rozg swych głowki obdłużne niesie ościstokolące/ zewsząd listeczkámi ogárnione: z ktorych kwiát bládożołty wykwita/ á ten potym w wełnianki się przemienia: násienie w tyche głowkách z bladá białe/ ábo bládożołtáwe/ w wełniankách leżące. SyrZiel 563.
  • – [Ziele miłosna jest] Kwiecia w wierzchu swych rosczek bládożołtego/ mszystego/ iáki ná drzewie oliwnym bywa [...]. SyrZiel 592.
  • Bládo żołty/ vide Płowy/ Zołtáwy. Kn 33.
  • Bladożołty. blassgelb. jaunâtre; de couleur de paille. T III 54.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bardzo bladożółty:
    • – Rhabarbarum częścią żółte będące/ częścią żołtogorące/ y bárwy wewnatrz cielistey od Rheupontiku bárzo bládożołtego iest rożne. SyrZiel 642.