Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ZNACZNIE, ZNACZNO

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
  znacznie
  znaczno
Znaczenia
1. »w dużej mierze, niemało, bardzo«
  • – Tam tym Woyskom [...] serce upadło. I to znacznie do Viktoryiey Czudnowskiey dopomogło. PasPam 100.
  • – Bito y po inszych mieyscach szwedow znacznie w tym Roku. PasPam 52.
  • – My tez stoiąc blisko siebie Obozami Cum Cesareis przez niedziel 8 czy więcey uprzykszylis my się sobie znacznie. PasPam 73.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • znaczno błękitny:
    • – Obłoki także białym i błękitnym, wysoko, znaczno błękitne ku zięmi szarawo [pomalujesz]. SekrWyj 45.
2. »wyraźnie, widocznie«
  • – Czwarta nader szczęsliwa pod Warką wiktoryia kiedysmy z Czarneckim Samego wyboru Szwedzkiego kilka Tysięcy trupem połozyli [...] od tego czasu iuz natare cepit potęga Szwedzka y znacznie słabieć. PasPam 51v.