Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ZDOBYCZ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   zdobyczy
B.   zdobycz
N.   zdobyczą
Ms.   zdobyczy
liczba mnoga
B.   zdobyczy
Znaczenia
»to, co zdobyte na wojnie, łup; to, co można zdobyć«
  • – Piechoty nasze naywiększe mieli zdobyczy bo zaraz za nami następowali a odzierali. Piniędzy znaydowali Siła. PasPam 108.
  • Zdobycz nasi wielką wzięli wrzędach w srebrach w Namiotach bogatych. PasPam 245v.
  • – Kiedy widzieli dostatki Srebra, złota Suknie Bogate Haftowane rzeczy rozne wymyslne specyały y Bogate z Dobyczy serce się im kraiało. PasPam 276.
  • – Idz że złodzieiu pludraku do domu kiedy zdobyczy niemasz daruię cię zdrowiem. PasPam 52.
  • – Sunie się co zywo zobozu z czeladzi dla zdobyczy. PasPam 72.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bezbożna zdobycz:
    • Bezbożną zdobycz wiozą, prowádzą szárpácze, Wszytek Rod Izráelá ná to pátrząc płácze. DrużZbiór 29.