Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ZDEJMOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *ZDEJMOWAĆ, ZEJMOWAĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614-1626
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  zejmować
czas teraźniejszy
lp 1. os.   zejmuję
3. os.   zejmuje
lm 3. os.   zdejmują ||   zejmują
czas przeszły
lp m 3. os.   zejmował
ż 3. os.   zejmowała
lm mos 3. os.   zejmowali
imiesłów współczesny
  zejmując
Znaczenia
»ściągać co z siebie, rozbierać się z czego«
Rekcja: co

  • – Przy Swiecy zdeymuią wszystek Ornament. PasPam 55v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • żal kogoś zdejmuje (sz. zm.):
    • – Gdyś ty, Dafni, na marach leżał, ani gnano Bydła na paszą, ani w rzece napawano, Ani wody dobytek w tamte dni kosztował, Ani się trawy tykał, wszystkich żal zejmował. SzymSiel 167.
    • zeymuie mię boleść/ żal. Afficit me dolor, percelli, inaudit me timor [...]. SzyrDict 542.