Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ZBŁĄDZIĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
czas przyszły prosty
lm 1. os.   zbłądziemy
3. os.   zbłądzą
Znaczenia
»obrać zły kierunek, zmylić drogę; zabłąkać się«
  • ~ Spytam czy dobrze iedzięmy? powiedzą że nąm tu nie nowina w nocy iezdzić pewnie tu Niezbłądzięmy. PasPam 66.
  • ~ Odpułnocka [...] puscilismy się w drogę Ufaiąc Murynaczom [!] ze niezbłądzą. PasPam 66.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Gdzié ich wiéle rządzi/ tám się często błądzi/ ábo łácno zbłądzi. KnAd 237.