Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BAŁWANICA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVI), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
lm D.   bałwanic
C.   bałwanicom
Znaczenia
 ekspr.  »świątynia pogańska«
  • – Ludzie z Nársingi wierzą naprzod w iednego Bogá [...]: á potym y w czárty/ iáko w tych co są przyczyną złego: y przetoż więtszą tym cześć czynią/ á niż owemu: y buduią im wiele y spániáłych báłwanic/ y bogácą ie wielkimi intratámi: W niektorych z tych mieszkáią ludzie/ ktorzy iákby zakonnicy pilnuią służby báłwanow: w drugich mieszkáią białegłowy po osobnych komorách/ y nábywáią zyskow z swey sprosności ku czci támtym bałwanicom. BotŁęczRel IV 136.