Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BANKIETOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (supl), Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
bankietować  
lp 1. os. bankietuję  
3. os. bankietuje  
lm 3. os. bankietują  
lp m 1. os. -m bankietował  
bankietowałem  
3. os. bankietował  
lm mos 1. os. -śmy bankietowali  
3. os. bankietowali  
nmos 3. os. bankietowały  
lm nmos 1. os. będziemy bankietować  
3. os. bankietować będą  
lm mos 3. os. by bankietowali  
nmos 3. os. by bankietowały  
bankietując  
bankietowano  
Znaczenia
1. »uczestniczyć w biesiadach, ucztach, organizować je«
Rekcja: z kim

 • – Y odniosą [heretycy] zapłátę niespráwiedliwości/ jáko ci ktorzy máją zá roskosz káżdodzienne lubości: będąc plugástwem y zmázą/ roskosz máją w zdrádách swojich/ z wámi bánkietując. BG Tt 2P 2, 13-14.
 • – ~ Bánkiétuię/ vide Biésiáduię. Kn 14.
 • – Ta [królowa – Matka Boska] już dawno tu króluje [w niebie] z królem [Chrystusem], panem naszym, dzisia bankietuje. ManRokLub 201.
 • – Owi są wielkiey nágány godni, ktorzy przy dworách szlácheckich y przy Pánách wielkich dárow Bożych hoynie używáją, często bánkietują, [...] á siádájąc do stołu y od stołu odchodząc języká do modlitwy żáłują. GdacPan 74.
 • – Powiedziano Krolowi [Henrykowi VIII], że on [Wolsey] przecię po Páńsku żyie, roskoszy y uciech pilnuie, bánkietuie. TylkStrom 43-44.
 • – W Wilnie deboszowaliśmy przez niedziel trzy, bankietując i różne posiedzenia mając. ZawiszaPam 126.
 • – [Essodonowie] przy pogrzebách Oycow swoich bánkietowáli. ZałJAProgFil 310.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Kto cżęsto Bánkietuje, nie wiele Ksiąg zwártuje. ErnHand 331.
2. »spędzać miło czas; zaznawać przyjemności, rozkoszy«
 • – S. Páweł mowi: Iáko dostáteczne są cierpienia Chrystusowe w nas, ták też przez Chrystusá dostáteczne iest pocieszenie násze. Zkąd S. Márek y Márcellin w mękách srogich mowili: Nigdyśmy ták mile nie bánkietowáli. TylkStrom 17.
Przenośnie
 • Przed wieki/ y ná wieki on we mnie á iá w nim/ vciesznie będziemy bánkietowáć [Jezus o Bogu Ojcu].BanHist 84
3. »częstować; podejmować ucztą«
Rekcja: kogo, co; (czym)

 • – ~ Biésiáduię/ bánkiétuię/. Conuiuor [...] Concelebro, apparo, instituo conuiuia [...] vide Czéstuię. Kn 29.
 • – Miecisława Xiązecia Kuiawskiego myszy Zagryzły dla tego ze goscie bankietował Dostatkami Vbogim Wdowom y sierotom Wydartemi. OpalKSat 21v..
 • – Tegoż dnia bankietował książę JM tych starszynę miasta i księdza opata. BillTDiar 11v.
 • – [Dugless] w dalszej ochocie ku panu swemu [królowi szwedzkiemu] animował, niektórych u siebie w gospodzie bogato bankietując, drugich zaś tym i owym po żołniersku darując. JemPam 155.
 • – 29 go jechałem do Mińska, tamem po kilkakroć ichm. pp. sędziów głównych trybunału w. księstwa lit. bankietował. ZawiszaPam 43.
 • – Starosta Chmielnicki, chcąc do siebie przewabić kwarcianych, bankietował Woysko w Berdyczowie i poił. OtwEDzieje 85.
Użycia metajęzykowe
 • - Bancketiren Bánkietowáć. WojnaInst 175
 • - Bankietuię […] banqueter; festiner; faire des festins. T III 23
Podhasła

*BANKIETUJĄCY


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp D. m bankietującego  
lm D. bankietujących  
Ms. bankietujących  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1745
Znaczenia
»uczestniczący w biesiadach«
 • – Słuchaycie, co Pan y Zbáwiciel o weselących się, bánkietuiących, roskoszuiących rospustnikách zá czásow Noego powiedział. DanOstSwada V, 20.
Podhasła

*BANKIETUJĄCY


w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1688
Znaczenia
»ten, kto uczestniczy w biesiadach«
 • – Przeszedł [Jozafat] do kráiu żywych, gdzie bánkietuiących Dzwięk, kędy iest mieszkánie wspoł się ráduiących. DamKuligKról 296.

*BANKIETOWANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lm M. mos bankietowani  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1643
Znaczenia
»podejmowany ucztą«
 • – Nuż i moskiewscy posłowie, Traktując zgodne przysłowie, Byli tam [w pałacu Adama Kazanowskiego, Marszałka Nadwornego Koronnego] bankietowani I złotem udarowani. JarzGośc 43.

QAZ


Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji