Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SZCZERZE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
stopień równy
  szczerze
stopień wyższy
  szczerzej
Znaczenia
»prawdziwie, niekłamanie, rzetelnie; nieobłudnie, otwarcie; serdecznie«
  • – Woysko poczeło się zabierać do Związku [...] nasza dywizyia opierała się [...] Poprostu rzatko się taki znalasł w woysku naszym ktory by miał szczerze aspirare do Zwiazku Az tandem affecerunt to hetmanscy ze by przynaymniey zblizyc się do nich ad Conferendum. PasPam 115.
  • – Marszałek Annuebat ale nie Smiał szczerze mowic propter offensam swoiey strony. PasPam 116.
  • – Kiedym się wymawiał powiedziawszy iuz szczerze gdzie iadę y ziakiey okazyiey od Stąpiłem związku tym bardziey prosić począł. PasPam 123v.
  • – Iako Człowiek Ludzki począł mię szczerze prosic że bym u niego odpoczął albo przynaymniey obiad ziadł. PasPam 123v.
  • – Niewiem że tedy czemu nie ieden List ale dwa pisano y ten poslednieyszy iuz trochę szczerzey pisany. PasPam 152.
  • – Krol Stoi Obstąpili go a on Ręce łamie turbuie się. Iuz tez w tęn czas szczerze był frasobliwy. PasPam 203v.
  • – Miła tedy y ochotna kozdemu ma bydz Woyna na Turczyna, niezal y skory szczerze nadstawić kiedy wiem że zwycięzywszy będzie zaco Plasterek kupić y czym ranę zawinąc. PasPam 261.
  • – Pomoglismy im, szczerze obłowili się iuz przy nas y podobno ieszcze lepiey obłowią. [tu: hojnie, obficie] PasPam 278v.
  • – Pilnowałęm cię szczerze od przeszłego Czwartku. PasPam 279v.
  • – Gonili nas ze dwie mili postrzekłszy że iak tęn szczerze pracuie co chce uciec iako y tęn co chce dogonić [...] stanęli. PasPam 66v.