Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ZAKŁADAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  zakładać
czas teraźniejszy
lm 1. os.   zakładamy
3. os.   zakładają
imiesłów współczesny
  zakładając
Znaczenia
1. »umieszczać, umocowywać co gdzie«
Rekcja: co

  • – Olędrowie [...] maią taką Scientiam y nurkow takich ktorzy się w wodę wpuszczaią po samym dnie chodzą y tam zakła[da]ią instrumenta że kozdą rzecz wywindować mogą ex profundo. PasPam 69v.
  • – Skoczą Słudzy kuchmistrzowie wszystkich kommissarzow kuchnie zakładać piec warzyć. PasPam 99.
2. »ustanawiać, ustalać«
  • – Niezgody u Marzamy wiecznemi czasy y Perpetuum w nich [zam. o nich] Silentium Sub panis [zam. poenis] Criminalibus zakładamy. PasPam 211.
3. »upatrywać, widzieć«
  • – Iedni Zelabant pro Parte Coronati Capitis iey Laesionem zakładaiąc pro Basi et angulari Lapide. PasPam 241.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • zakładać chłopa:
    • – Niezákładáć Chłopow bez wiádomości Páńskiey, áni ich tego vczyć, áby się tym nie psowáli. HaurEk 65.