Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BIAŁASY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SJP

Formy gramatyczne
lp M. m   białasy
n   białase
D. m   białasego
B. m nżyw   białasy
lm M. nmos   białase
Znaczenia
»mający barwę bardzo jasną, prawie białą, białawą; o włosach: jasnoblond, płowy«
  • – Sámiec [bazanki] wypuszcza ieden pręt ná dwie piędzi/ miękki/ biáłásy. Liście podobne do sczéru/ biáłáse náprzemiány. SyrZiel 1532.
  • – Iest tedy szałwia ziołko krzakámi rosnące. [...] Liściá długiego/ ostrego/ miąsszego/ chropowátego/ białásego. SyrZiel 483.
  • – Iedno [ziarno kukurydzy] bywa żołte drugie ruse/ ábo rumiáne/ trzecie biáłáse. SyrZiel 961.
  • – Biegunká w Brzemiennych záraz zrazu niebespieczna [...] przeto iák naprędzey ią stánowić trzebá/ zwłaszczá iesliby potráwy ná puł zwárzone biáłáse odchodzieły. CiachPrzyp D3v.
  • Biáłásy/ biáłáwy/ Subalbidus [...] Albidus [...] Albineus color equi [...] Subcandidus [...] Exalbidus [...] v. Płowy. Kn 25.
  • – Znaki Flegmatyka być sądzą te: gdy kto ogromny, tułowity, pomiernego wzrostu, włosa obrzedniego, miętkiego, białásego, głosu cienkiego y wolnego [...]. BystrzInfAstrol 12nlb-13nlb.