Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ZADNI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lp D. m   zadniego
C. m   zadniemu
B. ż   zadnią
N. n   zadniem
Znaczenia
»będący z tyłu, tylny«
  • – Kazałęm iezeliby nas obtoczyli zaraz obroccie się zadniemu Szeregowi Frontem do Nich. PasPam 156v.
  • – Wydra [...] przyidzie do owey charcice [...] obeszła ią do koła y powąchała iey wnogę zadnią. PasPam 252v.
  • – Na tego [niedźwiedzia] przymioty kto się zapatruie [...] Grzbietem się nie zakłada y nigdy nie nosi Zadniego Blachu ostro o ordynans prosi. PasPam 270.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • zadni blach:
    • – Lanckoronski [...] Grzbietem się nie zakłada y nigdy nie nosi Zadniego Blachu. PasPam 270.