Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ZADAWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   zadaje
lm 3. os.   zadają
Znaczenia
»obarczać zarzutem, oskarżać kogo o co«
Rekcja: komu, co

 • – Gdy bym się iednak czuł w tym co mi zadaią uznał by to Świat zebym sąm na siebie ochotnie napisał iako nayokrutnieyszy Dekret Smierci. PasPam 184v.
 • ~ Proszę [..] żeby pokutował ten kto zadaie a Niedowodzi. PasPam 185.
Związki frazeologiczne

 • niechże zdrów zadaje:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • ból komuś zadawać:
  • ~ Jusz barzo blisko Rynald ktorzy okrzyk srogi Czyni na Sakrypanta, y grozi mu hardzie Obaczywszy ze iedzie na iego Boiardzie I ze z niem w towarzystwie Krolewna iechała, Ktora mu taką mękę y bol zadawała. ArKochOrl 11r.
 • zadawać sobie gwałtu:
 • »zmuszać się siłą do czegoś«
  • – Gwałt. 1) Gewalt; Gewaltthätigkeit [...] 1) infraction, violement, violence, violation, force [...] zadawać sobie gwałtu. sich Gewalt anthun. se faire violence. T III 438.
 • żal zadawać:
  • – [...] pobudzamy się do wspolney kompassyi nad nieszczęściem Rzeczypospolitey, żadney iey ulgi przez to nie przynosząc, y owszem nowy żal zadaiąc, że choć widziemy y znamy co ią dolega, a przecię żadnego z nas nie ma ratunku. LeszczStGłos 67.
 • boleść komuś zadawać (sz. zm.):
  • – Przykłáda Bernárd ś. iż wszytkie rány/ ktore zádawáli káci Chrystusowi Pánu/ zádawáły też wielką boleść Pánnie naświętszey [...]. BirkOboz 29.
  • – [...] są w druku te iego [Hinczy] pisma [...] Mátká Bolesna Márya, to iest tłumáczenie Męki Páná Chrystusowey, ktora boleść Mátce Boskiey zádawáłá [...]. NiesKor II 362.