Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BIELAWA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, T, L (XVII), SWil, SW, SJP (w in. zn.)

Nienotowany w słownikach:
SXVI, Kn

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bielawa
B.   bielawę
Znaczenia
»miejsce pracy bielarza, blech«
  • – Owosám dziewko/ zánieś to płotno ná bieláwę. Mieszkáją támo dwáy Bielárze (dwie Bielarce) dowiáduy się miedzy ludźmi/ ktory (ktora) nalepiey bieli. VolcDial 74.
  • Bieláwá bliska Miástá. ErnHand 126.
  • Die Bleche. Bielawa, blech. ErnHand 126 (L).
  • Bielawa, Blech, Bleiche, Bleich-Platz. blancherie, blanchifferie. T III 44.