Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PONOSIĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  ponosić
czas teraźniejszy
lp 1. os.   ponoszę
lm 3. os.   ponoszą
czas przeszły
lp m 3. os.   ponosił
ż 3. os.   ponosiła
lm mos 3. os.   ponosili
imiesłów współczesny
  ponosząc
Znaczenia
»doznawać, doświadczać czego; przyjmować co na siebie, odnosić, cierpieć co«
Rekcja: co

 • – Od zaczęcia Słuzby moiey ponosząc wszystkie Insulty Nieprzyiacioł Oyczyzny z niezamarszczonym okiem [...] niewidziano mię nigdy za Szeregiem. PasPam 121.
 • – Iezelim ia wziął y iezeli winnie ponoszę taką kalumniią kładę to in Sinum WMMPanow. PasPam 185.
 • – Piotr S. dla Owieczek Chrystusowych Siła biczow Ucierpiał [...] Przykre dla nich ponosił więzienie y persekucyią. PasPam 196v.
 • – Miłasz to iest Woyna pod dobrym Wodzęm by naycięszsze ponosić prace y przykrosci. PasPam 205v.
 • – Wielką szkodę Stany Rzpty ponoszą przez nieznosną drogość tak Materey, Sukien iako y inszych rzeczy. PasPam 218.
 • – Z iakim praezęntowali się męstwem iako hilari fronte wszelakie ponosili Adversitates fortunae [...] nietrudno owielu ad testimonium okulatow. PasPam 86.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • żal ponosić:
  • – Czy nie wiesz ze Bog tego rád frasuie Komu w Swey Chwale Korone gotuie: A ze twoy Ludgierd iuz za swoie cnoty W niebie otrzymał wieczny Więniec złoty Tedy zatęn zal co z iego zginięnia Ponosisz, y ty bądz pewna zbawięnia. OblJasGór 140v.
  • – Iák cięszkie są żale/ ktore Wm. M. M. Pan ponosisz/ ják gorzkie łzy/ ktore przez zeście z tego Pádołu w niedoszlym wieku Iey Mości swojey wylewasz/ snádnie się dorozumieć mogę. DobrPol II, 221.
 • boleści ponosić:
  • – [Zmarły syn] Vkazał się Oycu/ y rzecze/ iuż się oycze nie modł zá mię/ bom iest potępiony ná wieki; y tákie męki cierpię/ iż/ bym miał ták wiele ięzykow iáko iest gwiazd ná niebie/ tedybym tych boleści/ ktore ponoszę nie wypowiedział dostátecznie. StarKaz 543.