Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GAJ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M. gaj  
B. gaj  
N. gajem  
Ms. gaju  
lm M. gaje  
N. gajami  
Znaczenia
»mały las, szczególnie liściasty; dąbrowa«
 • – [...] mieszkał [Abraam] przy padole Mámbre/ y tám ołtarz zbudował/ iż uszczepił gay ná mieyscu zwánym Bersabee/ y tám wzywał imieniá Páńskiego. BirkNiedz 161.
 • Gay/ dąbrowá/ Nemus, oris. n. [...] Nemus, [...] Sylua amaena compos. et ascua habens. Saltus, us. m. [...] Saltus continent syluas et pastiones. Kn 187.
 • Lucus, ci. Gay 2. KnŁacPol 447.
 • Namus, oris. [...] Gay 1. KnŁacPol 502.
 • Saltus, us. Skok. Gay 1. Gęstwá 2. KnŁacPol 687.
 • – [Zastawiliśmy] maiętnosc [...] z gaiami [...] z lasy sadami owocowemi. DekrŻmud 44a.
 • Gay der Lustwald WojnaLust 100.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • hercyński gaj:
 • »w starożytości lesiste góry dzielące Europę na część południową i północną«
  • – Poydę iey szukać/ By mi w Káledony Przepádłá sáme/ y Hercyńskie gáie. TwarSDaf 97.
 • gaj bałwochwalski:
 • gaj ciemny, zabobonny, pogański:
  • Gay ciémny/ zabobonny pogáński/ Lucus, ci. Kn 187.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Suchy Marzec, mokry Maj, będzie gumno jako gay. T III 796.
 • Jak ci odesłano do maju, to się rozchwiało po gaju. PasPam 221-221v.