Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRUSKI

przym. od
  PRUSY
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lp M. n   pruskie
D. m   pruskiego
n   pruskiego
N. ż   pruską
lm Ms.   pruskich
Znaczenia
»dotyczący Królestwa Pruskiego; a. Prus Królewskich«
  • – Ian Kazmirz z Bozey łaski krol Polski Wielkie Xiąze Litewskie Ruskie Pruskie Mazowieckie, Inflanckie, kiiowskie, Wołynskie, Zmudzkie, Smolenskie, Czerniechowskie. PasPam 151v.
  • – Szukał iey [śmierci] w Tatarskich, w Wołoskich, Multańskich, Węgierskich, kozackich, Moskiewskich, Szwedzkich, Pruskich, Dunskich, Olszackich Panstwach. PasPam 206v.
  • – W tenczas naypierwszy raz w Polszcze Muzyka ktorą zowią Pruska Słyszana była co to na tych Pomortach graią przed Raytaryią. PasPam 230.
  • – By[ł] to Niemiec ale Nie Gdanszczanin z ktoregos Pruskieg[o] Miasta. PasPam 263.
  • – Dał był Szwedom wiadomość o tym zdrayca iakis z woyska Pruskiego. PasPam 70.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • po prusku budowany:
    • – Druga [izba] w sieni pobielana, w glinę po prusku budowana, niedobra. InwPuck 74.