Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZYDAĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lp m 1. os. przydałem  
3. os. przydał  
ż 3. os. przydała  
lp m 3. os. był przydał  
lp 1. os. przydam  
lm 3. os. przydadzą  
przydawszy  
przydano  
Znaczenia
1. »dodać, wyznaczyć, przydzielić kogo do towarzyszenia, ochrony lub dowodzenia«
Rekcja: kogo co; komu czemu

 • – Czeladzi Wszystkiey luzney [...] kazano pod znakami stanoc do szyku przydawszy kozdemu Znaczkowi Towarzysza za Rothmistrza. PasPam 103.
 • ~ Albo ten ze konfirmowany albo inszy przystaw do Samego mieysca przydany im będzie. PasPam 161.
 • – Aby się tym prędzey w swoiey pospieszali drodze przydałęm konfoy [konwój] y Przystawa. PasPam 161v.
 • – Posła [...] wyprawiono przydawszy mu inszego Przystawa. PasPam 183v.
 • – Wpadł w Tatarską zięmię konicki [Kunicki] [...] ktorego był krol przed Expedycyią immediate przydał kozakom za Hetmana. PasPam 276v.
 • – Zostawiono prawda nato nasze Chorągwie kwatery y przedano wartę że by ich nikt Nierabował. PasPam 99.
2. »uzupełnić, dopowiedzieć«
Rekcja: co

 • – Do tych przezacnych familiantow zazywszy Apostrophe [...] To tylko przydam, że kto tak wiek prowadzi Iego Nobilitas iest duplicata. PasPam 86v-87.
3. »udzielić czego, zapewnić co«
Rekcja: co

 • – By im Saletra ani Siarka Nie Smierdziała To im Płomięnczykowa Reguła przydała. PasPam 271.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • przydać komuś boleści II:
  • – Z tákowey powieści [że nie ma w państwie człowieka, który mógłby mu opowiedzieć o wierze chrześcijańskiej] Więcey przydał Krolewic do smutku boleści sobie. DamKuligKról 32.
 • boleści komuś przydać I:
  • – Násypiesz soli w oko, to oko płácze, násypiesz ná ięzyk, ięzyk zpluwa, násypiesz ná ránę, boleści się przyda [...]. MłodzKaz IV, 508.
Podhasła

PRZYDANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp M. m przydany  
B. m przydanego  
przydany  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Konwoy z Szkłowa przydany y Przystawa nazad Expedyowałęm. PasPam 162.
Odsyłacze