Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYJAŹŃ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
lp M. przyjaźń  
D. przyjaźni  
B. przyjaźń  
Ms. przyjaźni  
Znaczenia
»uczucie życzliwości, przychylności dla kogo, serdeczne ustosunkowanie się do kogo«
 • – Wiem ia że mi się przyiazń kozdego przygodzi. PasPam 140v.
 • – Poiechałęm tedy [...] wyiezdzaiąć, to się znowu wracaiąc. Iak to zwyczaynie wdobrey przyiazni bywa. PasPam 153-153v.
 • – Mowic znią dzis nieiest moda bo to pierwszy dzięn. Ale co o przyiazn iuz ia Zrozumiał zec iest przyiacielem. PasPam 222.
 • – Z dobic to nikogo nie moze kto szczerą przyiazn iawną oddaie niewdzięcznoscią. PasPam 224.
 • – Niech Hippomenes [...] pozyskuie przyiazn Att[a]lanty. PasPam 80v.
Związki frazeologiczne

 • mieć z kim przyjaźń:
 • »przyjaźnić się z kim«
  • Zbratem iego Rodzonym miałęm tak że dobrą przyiazn. PasPam 78v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Mieyska przyiaźń konwie ná piwo á rożná ná pieczenią nie bronić. RysProv IX, 2.
 • Przyiaźń się tám mocna stáié/ gdzié podobne obyczáié. KnAd 969.