Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PRZYMIOT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B. uż. nżyw.   przymiot
liczba mnoga
M. uż. nosob.   przymioty
B. uż. nosob.   przymioty
Ms.   przymiotach
Znaczenia
»właściwość czyja, cecha charakteru; tu: zaleta, cnota«
  • – Natego przymioty kto się zapatruie Pewnie Szykow zdaleka nigdy nielustruie. PasPam 270.
  • – Zeby ten przyrodzony przymiot wsobie mieli Miłoscią przeciw Bogu Blizniemu gorzeli. PasPam 270v.
  • – Wzacnym y starozytnym zrodzona Domu przy tak pięknych od Natury Sobie konferowanych przymiotach [...] Szczęsliwosci wszystkie Swiata tego dobrowolnie rzuca. PasPam 281v-282.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • przymioty aniele:
    • – Nie mogłaś się, Anielo, swym imieniem złożyć Srogiej śmierci, nie dałać twego kresu dożyć, Chociaż przy tym imieniu, na duszy, na ciele, Miałaś wszytkie, o pani, przymioty aniele. PotFrasz4Kuk I 256.
    • – Ktoż widział przy tak wdzięcznym i wspaniałym ciele Glancowniejsze od słońca przymioty aniele. PotZabKuk I 549.