Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PACIEPNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1658-1680
Formy gramatyczne
lp N. m   paciepną
Ms. m   paciepnej
lm Ms.   paciepnych
Znaczenia
»ciemny. mroczny, zacieniony«
  • – Lepiej mnichem być, na drewnianej trepce Chodzić i siedząc w paciepnej izdebce Przestać na żurze i na suchej rzepce. MorszZWybór 36.
  • – Nie może dniową światłością Żywot ten być nazwany. Noc jest ten żywot, ciemnością Paciepną przyodziany, Prędszy nad koła słoneczne, Nad mrok ciemniejszy. MorszZWierszeWir I 414-415.
  • – ROście rad w paciepnych y cienistych mieyscách [dzięgiel polny]. SyrZiel 86.
  • – Roście też [dzięgiel] ná łąkách y ná pástwiskách/ á mieyscách wesołych/ nie cienistych/ áni paciepnych. SyrZiel 86.
  • – ROście [jeleni język] [...] w cienistych mieyscách/ w studniách/ roście w ogrodách niegdzié w páciepnych y ciemnych. SyrZiel 694.