Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MIĄŻSZY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MIĄŻSZY, MIĄSZSZY, MIĄSZY, MIĘŻSZY
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy gramatyczne
lp M. m   miąższy ||   miąszy
ż   miąższa ||   miąsza
n   miąsze
D. m   miąższego ||   mięższego
ż   miąższej
n   miąższego
C. m   miąższemu
B. ż   miąższą
N. m   miąższem
ż   miąższą
n   miąższem
Ms. m   miąższym
ż   miąższej
lm M. nmos   miąższe ||   mięższe ||   miąsze
D.   miąższych
  miąszych
C.   miąższym
B. nmos   miąższe ||   miąsze
Znaczenia
1. »gruby«
 • – Nákowálno też w ktore ćiężko z gory biie Młot/ á ná nim żelázo vstáwicznie kuie/ Trzebá mieć głádkie/ cáłe/ dobrze vstalone/ A w pień miąszy dębowy dobrze vsádzone. RoźOff I2v.
 • – Vsłyszał raz wilká wyiącego miąższym głosem/ rzekł Máchomet iáko Prorok do swoich/ átom ia z tego głosu poznał/ iż ten wilk stárszy iest/ y przednieyszy nád wszytkimi wilkámi. CzyżAlf 77.
 • – Ma też przodek tem ktory iest miąższy/ zubełny/ twárdy/ gęsty/ á do przełomienia bárzo trudny/ knodowáty/ bárwy ćielistey/ zapáchu Fiołkowego/ smáku ostrego/ y sczypiącego. SyrZiel 5.
 • – Liśćia ná pozor bárzo wdźięcznego/ miękkiego źielonego/ podobnego liśćiu Kopru Włoskiego/ tylko że szyrsze/ y mięższe/ około swych rozg rostaczáiące/ na wierzchu ogániste okołki/ gęste y wielkie/ kwiátem żołtym kwitnące/ máło nie iáko Kopr Ogrodny/ zwłasczá w kráinách ćiepłych y wilgotnych/ á to w Máiu. SyrZiel 178.
 • – Korzeń ma biały/ do Herkulei bárzo podobny/ ná palec wzmiesz/ podczás mięższeyszy/ zapáchu mocnego y przyiemnego. SyrZiel 237.
2. »ciężki«
 • – Woyná ma być krotka/ á miąszsza abo potężna. PisMów II 62.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • blacha miąższa:
  • Bláchá miąższa/ Lamina. Kn 33.
  • – Kłádą żyto między dwie obszerne blásze miąsze y gorące/ y ták z niego wyprásuią oley. SyrZiel 919.