Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PEREGRYNANT

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1677-1694
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   peregrynant
D.   peregrinanta
N.   peregrynantem
liczba mnoga
M. uż. osob.   peregrynanci
D.   peregrinantów
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Do jednego peregrinanta. PotFraszBrück II 81.
 • – Niemniey y lądowych Peregrynantow potyka sczęscie kąpiących się w łez kompieli. MikSil 133.
 • – Przestroga dla Peregrynantow, osobliwie po Imperium y Włochach. BystrzInfRóżn Aa1v.
 • – TYTUŁ PIERWSZY WTOREY CZĘŚCI KSIĘGI. NOWY PEREGRYNANT STAREGO ŚWIATA LUSTRATOR, DOMATOR WSZĘDZIEBYLSKI ChmielAteny II 1.
 • – NAypierwey tu dla PEREGRYNANTOW kłádę Tabelle, z ktorey mieć mogą Informacyą y Instrukcyą służuącą do Peregrynácyi ChmielAteny II 1.
 • – Nie tábaki Hiszpańskiey iako teráz [...] nie Brzytew Francuskich, nie Zegarkow Londyńskich [...] náwozili do Oyczyzny dawni Peregrynanci. ChmielAteny II 2.
 • – Xiążę zaś MIKOŁAY RADZIWIŁ Peregrynant ináczey troche o tey wody w studni elewácyi piszę [p. Prognostykować] ChmielAteny II 642.
 • – Alboż on [czart] niećwiczonym od tylu lat frantem? Wie z iakim má ná odpust iść peregrynantem. DrużZbiór 111.
 • – Niechcę cie, podź sam á nátura frantem, Má miłosierdzie nád Peregrynantem. DrużZbiór 273.
 • – Petrus de Valle nowy Peregrynant , y wielkiego rozeznánia świadczy, że od teraźnieyszey Nowey Babylonij, Stará Babylonia niżey Eufratesa, y Tygrá Rzek leżąca, dáie się widzieć in ruinis, wielkie mogiły obalin reprezentująca. ChmielAteny I 103.
 • – Xiąże Rádziwił Peregrynánt [...] Zony Lotowey w Bałwán soli zámienioney, y Jabłek Sodomskich popioł w sobie máiących nie oglądał. ChmielAteny I II, 522.
 • – Włosi przypisuią inwencyą tego kompasu Marco Aulo Veneto Sławnemu Peregrynántowi [...] niektorzy Autorem czynią tez inwencyi Arystotelesa [...]. ChmielAteny I 557.
 • Peregrynant. Wandrer, Reifender. voiageur, passager. T III 1347.