Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PUGINAŁ

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: PUINAŁ || PUJNAŁ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1616
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
N.   pujnałem
liczba mnoga
B. uż. nosob.   puinał
N.   puginałami
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Tym [...] pujnałem, Wprzód go w wnętrznościach mych zagrzawszy wielce, Utknę i w tobie aż po same jelce. MorszAUtwKuk 90.
  • – Wielekroć ten ci iuż puinał wydarto? wielekroć zaś, nie wiem co za przygodą, wypadł ci z garści? nie możesz się iednak bez niego obeyść, i zda się żeś go poświęcił, nie wiem któremu z Bogow, który cię przyniewala, żebyś go utopił w piersiach Konsula którego. DrużZbiór 23.
  • – ...skoczył do łáncuchá/ á przynim niemáło ich pospolstwá z toporámi/ młotámi/ puginałámi/ kiymi/ kámieńmi (áćz y po kámienicách y po budach/ miedzy ktorymi procesya iść miáła) pełno ich z cegłámi y kámieńmi było/ ći ták obstąpiwszy łáncuch ná procesyą czekáli. NowinyTor Aiijv.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Broń mieyscem/ Rusnicá w lesie/ Kopija w polu/ Miecz ná vlicy/ Puginał w cieśni. Strászne są. ŻabPol B2.