Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŁANI I

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bot. łania broń (sz. zm.):
 • »prawdopodobnie podziemny kulisty grzyb wydzielający w czasie owocowania cuchnącą ciecz, używany w lecznictwie; Elaphomyces granulatus (Rost) lub Phallus impudicus L. (Rost), Elaphoboscum Cn«
  • – DWoiáki mamy Lánieybronie rodzay. Ogrodny y Polny. SyrZiel 129.
  • Lánia broń/ álbo Ielenie Oko/ Rozdział 36. Elaphoboscum. SyrZiel 129.
  • – Z tych [kwiatów jeleniego ogona] nasienie iáko Broniłániey obszyrne/ żłobkowáte álbo stryfiáste. SyrZiel 132.
  • Łánia broń/ ziéle/ vide Iéleni korzeń. Kn 348.
 • łani czyściec:
  • – wźiąć [...] Czarnogłowu, ábo Łánie[g]o czyścu [...]. SyrZiel 382.

ŁANIA, ŁAŃ, ŁANI II

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1684
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   łania
  łani
  łań
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – A Kośćioł iest Bogu ukochana Łani w Rowienniku swoim iednym, o ktorych iest napisano. SamTrakt G2.
 • – SS. Idziego y Onufrego Łania mlekiem swoim karmiła. ChmielAteny I 574A.
Związki frazeologiczne

 • chodzić jak łania:
 • »o kobiecie: poruszać się, stąpać z wdziękiem«
  • – A tak się za cnotliwą przed mężem udaje [żona]. Piekneż to wasze sprawy, moje miłe panie, Więc się cnotą paracie, chodzicie jak łanie. WierszForBad 161.
Użycia metajęzykowe
 • - Masculina item sunt terminata in c l m ń ś w y ż cz rz sz sed cum exceptione. [...] Ab ń, baśń, boiaźń broń cieśń dań dłoń goleń iábłoń iesień kieścień kieszeń łań [...]. WojnaInst 10