Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ASYGNACJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty fonetyczne: ASYGNACJA, ASSYGNACJA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn


Najwcześniejsze poświadczenie: 1650
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   asygnacja ||   assygnacja
D.   assygnacji
C.   asygnacjej
B.   asygnacją ||   assygnacją
  asygnację
N.   asygnacją
Ms.   asygnacji
liczba mnoga
M.   asygnacje ||   assygnacje
D.   asygnacyj ||   assygnacyj
  assygnacjej
C.   asygnacjom
B.   asygnacje ||   assygnacje
N.   asygnacjami ||   assygnacjami
Ms.   assygnacjach
Etymologia
łac. assignatio
Znaczenia
 prawn.  »dokument zlecenia pobrania, objęcia, zajęcia lub wydania komu czego«
 • – Odebrawszy od Je[g]o m[ości] Pana Woiewody Pomorskiego podłuk assignacyi Je[g]o k. m. Dwadziescia tysięcy złotych, wyiechałem z Warszawy. VorLetSkarb 203.
 • – W skarbie nie pieniądze, ale asygnacyje odbierają [żołnierze], z któremi od poborcy do poborce włóczą się, a poborcy [...] zapłatę zwłaczają, często ich despektują, że się im żołnierz opłacać musi, żeby podniósł pieniądz. AktaKrak II/2 430.
 • Asygnacye nieznośne na dobra szlacheckie rozdaje Duglas, generał szwedzki. WierzbKon 96.
 • Assignatie na chleby aby tylko raz do roku przez PP. Hetm. [...] wydawane były. MarkZap 59.
 • – Miedzy samemi zołnierzami, abo też zołnierzow Dzierżawcami wielkie zwady, kiedy się chorągwie w ciągnieniu zeydą, abo dwiema na iednęż Włość assygnacyą dadzą. FredKon 87.
 • – Wydaie na Archidiecezyą Assygnacie. Trze[ba] tedy na tę Duplę y tryplę spodziewac si[ę] Assygnacy od Im Pa krakowskiego. RadziejKor 64.
 • – Maią [żołnierze] Asygnacyą na odebranie hyberny. ChrośListy II.
 • – Wojska cudzoziemskiego autoramentu pochodzące i za asygnacyjami jm. pana marszałka lokowane w dobrach ziemskich [...] lamusy, spichlerze, piwnice odbijają, konie i woły zabierają. InsWołRzecz 22.
 • – Pisałem do Im Pana Kasztelana Nowogrodzkiego prosząc o assygnacyą na drzewo do Puszczy Lipiczanskiey. SapANot 281.
 • – Żeby podatki [...] nie były oddawane do rąk Podskarbiego, ale zwyczaiem Korony przez Poborcow na Seymikach postanowionych aby były wybierane, a dopiero z deklaracyi Seymowych za Assygnayami wydawane. OtwFDzieje 45.
 • – Pisałem do IPana Paca kasztelanica Połockiego Siestrzana mego y posłałem assygnacyą do Zyda Szachny, kupca Słonimskiego na dwie pary Sukien. SapADiar 41.
 • – Był u mnie ImX Kołączynski starszy SI Misij Mereckiey uskarzaiąc iż darowanych na koscioł Sześć Tysięcy Cegieł nie oddaią ze Dworu bez assignacij moiey. SapADiar 136.
 • – Hetmani na S. Marcin assygnacye Stanowisk woysku powinni rozdawać w Królewszczyznach. ŁubHist 211.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • asygnacje skarbowe:
  • A o dawne retenta kto się da in poena peculatus wzdać, tedy poborca z tym co asygnacyją skarbową będzie miał, do dóbr retentora jechać i te dobra zajechane jemu w posesyją oddać ma. AktaKrak II/2 612.
 • asygnacje oschłe (sz. zm.):
  • – Co się tknie oschłych assygnacyi woyska zaciągu cudzoziemskiego, y niektorym chorągwiom Polskim, w ktorych to assygnacyach oschłych, nie iest im satisfactum, postanawiamy, iż Woiewodztwa y Ziemie, ktore tych assygnacyi nie wypłaciły po Seymikach Relationem […] wypłacą. VolLeg V 62.
  • – [Uchwalamy:] Asygnacye oschłe aby były wypłacone z retent podatków wszelkich sub militari executione. LaudaWisz22 _1710, 477.
 • asygnacje żołnierskie:
  • – Ponieważ miasto J. Kr. Mci Halicz, Trembowla i Śniatyń, miasta pograniczne, bardzo są przez nieprzyaciela koronnego i assygnacye żołnierskie [...] spustoszone, aby libertacyą na lata pewne od podatków Rzptey i stanów ich i assygnacyey żołnierskich mieć mogli [...] posłowie upraszać będą. LaudaHal24 1667 250.
 • asygnacje hybernowe:
  • – Owemu wojsku w Ukrainie stojącemu wydał ordynanse hetman, żeby pod Lwów do niego przychodzili dla odbierania asygnacyi hybernowych. OtwFDziejeCzech 240.
 • asygnacje marszałka:
  • – Wypłacanie zaś z podatku [...] pieniędzy za assygnacyami IMci p. marszałka koła naszego IMciom pp. assygnataryuszom ducta proportione importancyi uspakajać mają IMcie pp. exaktorowie. LaudaWisz22 _1714, 593.
 • asygnacje sejmikowe:
  • – [...] sumę 3.530 zł. wybrał i na potrzeby powiatu tego [halickiego] za asygnacyami sejmikowymi wydał [...]. LaudaHal24 1650 84.
Użycia metajęzykowe
 • - Substantiva nomina [...] Assesor, Assygnacya. WojnaInst 157-158