Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POŚWIĘCENIE

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: POŚWIĄCENIE
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1628
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   poświęcenie
D.   poświącenia
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Gdy ábowiem cżąsteczká winá łyżeczką z kielichá oddźielona bywa/ y cżąstka chlebá z máteriey winá wysuszona: sámo tám/ względem słow Páná Christusowych/ owych/ Hoc est Corpus meum. y/ Hic est sanguis meus: to iest względem poświęcenia/ ciáło w osobie chlebá zostáie/ y krew w osobie winá. SmotApol 172.
  • – Bierzem poświącenie dusze/ ktorym omytemi z grzechow/ zostáiemy podobnymi Odkupicielowi swoiemu/ y w iego poniekąd istność odmieniamy się. Niepoprawne zródło .
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • baran poświęcenia:
    • – Weźmiesz też piersi z báráná poświęcenia/ ktore należą Aáronowi/ y obracáć je będziesz tám y sám/ zá ofiárę obracánia przed P A N E M/ á to będzie dział twoj. BG Tt Wj 29, 26.
    • – BAráná też poświącánia weźmiesz/ y uwárzysz mięso jego ná miejscu świętym. BG Tt Wj 29, 31.