Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

TANECZEK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (? ), Kn


Najwcześniejsze poświadczenie: 1624
Formy gramatyczne
lp M.   taneczek
D.   taneczka
B. uż. nżyw.   taneczek
Znaczenia
»mały, krótki taniec«
  • – Saltarella wysoko letnik podkasała, znać, że się na taneczek dziś przygotowała. MorszHRozkosz C1.
  • – Tám wzbudzony melodyą wiecznych lámentow, prosiłem Proserpiny w taneczek, z ktorą kończąc, potym gálárdę vtrapienia wiecznych wiekow, czyniąc Capriolle, tákem chyżo skoczył, iż iákem łbem przebił gorny sklep, ták ná doł spadáiąc zdziuráwiłem dno ná wylot piekielne, Pluton postrzegszy, niesłycháną ruinę Páłácow swoich, násępiwszy się, nos powiesił, frásuiąc się o Mulárze, ktorych z stánowiska mego Marsowego obiecawszy przysłać, po oney gálárdzie ocierałem pot z czołá, wesołą wyciśniony pracą. AndPiekBoh 101.
  • – W tey przechadzce, ná grono nádobnych nápadłem Pástorell, gotowych do taneczká, vpraszáiąc mnie tak o Muzykę, iáko y o skoczkow. Ná ktorych żądanie (ná prętce ináczey nie mogąc postąpić) roskazałem vstroioney w szátę gorze Párnásso, z Apollinem, z Muzámi do zágrániá, á Gorom wszystkim do gálárdy stánąć. AndPiekBoh 133.
  • Taneczek, g. taneczka. Täntzhen. petite danse. T III 2294.