Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NATURALNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lp M. m   naturalny
Znaczenia
»taki, jaki dała natura, przyrodzony«
 • – Co kolwiek ma wsobie zalu Serce. to Ięzyk iako iego naturalny Interpres Swiatu ogłaszać musi. PasPam 136v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • balsam naturalny:
  • – Bálsam náturalny, iest bárdzo skuteczny [na kamień nerkowy]. CompMed 337.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • członki naturalne białogłowskie:
 • »żeńskie narządy płciowe«
  • – Części do rozmnożeniá národu ludzkiego należące . [...] iáko są: czło[n]ki naturálne męskie [...] y Biáłogłowskie. [marg.:] Partes genitales KirchFac 8.
  • – Przez członki naturalne biáłogłowskie uważáć się máią części przyrodzone [...] y macica. [marg.]: Partes genitales muliebres KirchFac 65.
Podhasła

NATURALNA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1743
Znaczenia
»jest naturalne«
 • 3tio I Rzeczypospolitey potrzebna, áby Polka byłá, bo náturalna kochać Narod swoy, y gdy postrzeże w Krolu Mężu swoim, iáko to boku blizka, że co in praejudicium wolnośći nászych myśli, prędzey się Polka z Polakami wstawi, niż Cudzoźiemká [...]. RadzKwest 74-75.