Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ABIDEN

rzecz.
m
Warianty fonetyczne: ABIDEN, ABYDEN
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M. uż. osob.   Abidenowie
  Abydeni
Znaczenia
»mieszkaniec antycznego miasta Abydos w Azji Mniejszej nad cieśniną Dardanele (Hellespont)«
  • Abidenowie, że ich ziemiá dla ustáwicznych rostyrkow nie oráná byłá, nie nakłádáiąc ná to obywatele więcey, dla tego iż dłużni byli, práwo ustawili: Iż ktoby pożyczył pieniędzy oraczom, ktorzyby spráwowáli rolę za nie, ten pierwsze użytki ma bráć naprzod z polá. PetrSEk 34.
  • ABYDENI lud Azyatycki od Abydos Miasta zwani, od Filipa Krolá Macedońskiego, przycisnieni oblęzeniem, ogniem, mieczem żony, dzieci, y siebie wygubili, według Liwiusza Autora. ChmielAteny IV 321.