Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DOJRZEĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  dojrzeć
czas przeszły
lp m 3. os.   dojrzał
Znaczenia
»zobaczyć«
  • – Iak ich wziął impet [wybuchu] to tak lecieli do gory przewalaiąc się tylko między dymem ze ich okięm pod obłokami nie mogł doyrzeć. PasPam 60v.
  • – Ruszęmy się w bok Cichusięnko a iuz tez nas doyrzał Szylwach zawoła Werdo? PasPam 66.
  • – Wodz [...] Kazał iednak upatrować Bander iakie są czy Szweckie czy iakie insze [...] Doyrzał zaraz [z] owych naypierwszych bander że Szwedzi. PasPam 68v.